Shelestart > Gallery > Strana RO > Prisyadem na dorozhku


Prisyadem na dorozhku

Prisyadem na dorozhku

Prisyadem na dorozhku

  • Title: Prisyadem na dorozhku
  • Artist: Polina Shelest
  • Original Medium: Acrylic on canvas
  • Original Size: 100 x 80 cm
  • 2019