Shelestart > Gallery > Strana RO > Prostokvashino


Prostokvashino

Prostokvashino

  • Title: Prostokvashino
  • Artist: Polina Shelest
  • Original Medium: Acrylic on canvas
  • Original Size: 100 x 80 cm
  • 2019