Shelestart > Gallery > Strana RO > Staryj novyj god


Staryj novyj god

Staryj novyj god

  • Title: Staryj novyj god
  • Artist: Polina Shelest
  • Original Medium: Acrylic on canvas
  • Original Size: 100 x 70 cm
  • 2017