Shelestart > Gallery > Strana RO > Vechnyj ogon 2.0


Vechnyj ogon 2.0

Vechnyj ogon 2.0

Vechnyj ogon 2.0

  • Title: Vechnyj ogon 2.0
  • Artist: Polina Shelest
  • Original Medium: Acrylic on canvas
  • Original Size: 50 x 50 cm
  • 2019